II. symfonie - Jiří Gemrot

16. březen 2016

"Na své II. symfonii jsem začal pracovat od září 2012 a dokončil ji v červenci 2013. Na rozdíl od naprosté většiny skladeb, které vznikají na objednávku, tato symfonie vznikla pouze z mé vnitřní potřeby jako pokus sumarizovat své dosavadní skladatelské snažení.

Zhruba pět let ji dělí od napsání první symfonie pro komorní orchestr, jíž jsem chtěl uctít pro mě dva nejdokonalejší formové principy historie evropské hudby - sonátu a fugu. Druhou symfonií jsem se pokusil dokázat, že klasické čtyřvěté schéma není nutno pouze negovat anebo rozmělňovat, ale že je možné je stále rozvíjet a obohacovat."

Rozhovor se skladatelem a pedagogem Jiřím Gemrotem

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Jiřího Gemrota vydané nakladatelstvím ČRo:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte

Spustit audio