Impromptu - Lukáš Sommer

Impromptu - Lukáš Sommer

„Když jsem se dozvěděl o smrti klasika francouzské hudby Henri Dutilleuxe, teprve jsem si uvědomil, jak je mi tento skladatel blízký.

Mnoho autorů nás ovlivní prvoplánově – zkoušíme „jejich“ harmonie, vpravujeme se do zvukových efektů, které nám předestřeli. Pak jsou ale skladatelé, kteří nás ovlivní mnohem komplexněji, nekřiklavě. Rád bych touto cestou poděkoval festivalu Pražské jaro za opětovnou důvěru.“ L. Sommer

Další skladby Lukáše Sommera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Byli jsme?
Díkuvzdání
Fantasia bucolica
Koncert pro harfu a orchestr
Canzona e tocatta per chitarra