Introduzione e tema con variazioni per flauto e pianoforte - Jaroslav Pelikán

14. květen 2019

Jaroslav Pelikán (nar. 1970) se věnoval již od raného dětství hudbě. Později, na konzervatoři a na HAMU, se začal mnohem více věnovat flétně a nyní je 1. flétnistou opery Národního divadla v Praze.

S flétnou projezdil mnoho zemí ať už jako sólista, člen orchestrů nebo komorní hráč. Skládat však nikdy nepřestal, i když jsou jeho časové možnosti omezené.

„Jako skládající flétnista jsem se pokusil o skladbu virtuózního charakteru, která by odkazovala na virtuózní salónní hudbu minulosti (např. Introdukce a variace na píseň Trockne Blumen od Franze Schuberta). Skladba Introdukce, téma a variace pro flétnu a klavír je velmi těžká. Interpreti si budou muset poradit s řadou extrémních obtíží, zejména v problematice nátiskové. Sám jsem si skladbu zkusil cvičit a je opravdu náročná.“

Další skladby Jaroslava Pelikána vydané hudebním Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Sonatina Brasileira pro flétnu a klavír

Spustit audio