Jana Davidová

autorka pořadu

Proč jste si vybrala práci právě v rozhlase? Protože tak spoustě lidem mohu dát krásu myšlenky, krásu slova i barevnost hudby a barevnost hlasu. Chtěla bych, aby z pořadů cítili radost, úctu, lásku, slušnost, zapálení a slyšeli informace, které je zajímají.

Dosavadní kariéra: V Českém rozhlasu Pardubice pan ředitel řekl: Vaše pořady přineste jako krásně zabalenou krabičku, převázanou stuhou s mašličkou. Tak nosím krabičky pro sváteční chvíle, soboty a neděle.Po studiích jsem přibližovala středoškolákům naše i světové literární, umělecké a filozofické skvosty. Na Katedře českého jazyka a literatury PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsem externě vedla semináře Česká literatura 20. století. Publikovala jsem v odborných časopisech. Dále jsem pracovala jako odborná redaktorka v nakladatelství Horizont SAK v Praze. Pro ČT i ČRo jsem vytvořila několik námětů a scénářů. Pro další nakladatelství jsem se podílela na publikaci Mravní názory T.G. Masaryka. Připravila jsem cyklus přednášek o komunikaci. V pořadech Českého rozhlasu mohu veškeré dobré životní příběhy i zkušenosti, zabalené do rozhlasových kouzel, předat někomu, byť náhodnému posluchači. Co s nimi udělá, je na něm.

Zájmy a záliby: Stále rozečtené knihy, architektura, vědecké novinky všeho druhu, humor, poslouchám a chodím "na hudbu, na obrazy, na sochy, na sklo ", chodím do divadla a chodím po horách, potuluji se po lese (Česko-Saské Švýcarsko, Vysočina) nebo alespoň po zahradě.