Karel Svoboda – skladatel, který zasáhl generace

15. leden 2019

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu uspořádalo koncert skladeb Karla Svobody. Jeho nejznámější filmové melodie zazněly v sobotu 12. ledna 2019 v koncertním sále domu U Kamenného zvonu v Praze na Staroměstském náměstí.

Návštěvníci si mohli připadat jako v pohádce už při vstupu do zrestaurovaného gotického sálu, který je zbytkem větší rezidence z doby před polovinou 14. století a pravděpodobně sloužil jako dočasné obydlí Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského po jejich přistěhování do Prahy. V tomto krásném prostředí kouzlo pohádkových a jiných filmových melodií Karla Svobody zapůsobilo mimořádně silně.

V samotném úvodu koncertu zazněly slavnostní fanfáry v podání hráčů na lesní rohy. Po krátkém shrnutí životní dráhy Karla Svobody z úst moderátorky Naděždy Hávové se pak představili vybraní žáci ZUŠ z celé České republiky i posluchači Konzervatoře Jana Deyla. V jejich interpretaci zazněly známé melodie z filmů Tři oříšky pro Popelku, Noc na Karlštejně, Jak se budí princezny a další. Všechny skladby zaranžoval pro hru na čtyřruční klavír Martin Hybler.

Notám vytištěným v černotisku, ale díky slepecké tiskárně Karla Emanuela Macana vyraženým také v Braillově notopisu, požehnal v průběhu koncertu pastor Miloš Rejchrt: "(…) Český rozhlas dává lidi dohromady - špičkové umělce s těmi začínajícími, vidomé s nevidomými, spojuje nás i s těmi, kdo už jsou mezi námi jen v díle, které vytvořili."
Jeho slova dokreslili svým výkonem i dva ostřílení profesionálové Ivo Kahánek a David Mareček, kteří se „nebáli“ vystoupit např. vedle osmiletých žáků ze základní umělecké školy Ilji Hurníka.

Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Galerií hl. města Prahy.

Foto: Khalil Baalbaki

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=fQA8kQaF4Tk

Spustit audio