• Informace
  • Kde domov můj - František Škroup / Josef Kajetán Tyl

Kde domov můj - František Škroup / Josef Kajetán Tyl

František Škroup / Josef Kajetán Tyl - Kde domov můj

Píseň "Kde domov můj?", která poprvé zazněla 21. prosince 1834 ve Stavovském divadle v hudební frašce "Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka", sehrála - a dosud sehrává - nezastupitelnou roli v historii českého národa. Základním pramenem nového vydání této písně byl původní Škroupův rukopis.

Skladatel František Škroup (1801 - 1862) a autor textu Josef Kajetán Tyl (1808 - 1856) přisoudili této písni v rámci hry 19. číslo v pořadí a je svěřena slepému houslistovi Marešovi. Instrumentace písně je skromná - zpěváka (bas) doprovází sólové housle, sólový lesní roh, dvoje doprovodné housle, viola, violoncello, kontrabas a dva fagoty.

Jeden z očitých svědků premiéry napsal o tom, jaké reakce píseň "Kde domov můj?" vyvolala: "[...]Pěvec, první basista Karel Strakatý, v úloze žebravého houslisty, volán s básníkem i skladatelem. Tentokráte arci nikdo netušil, jaká budoucnost písni kyne. Ale po produkci každý, kdo píseň slyšel, pídil se po ní, po slovech i nápěvu, zpaměti se jim učil a tak se úžasně rychle rozšířila nejen mezi studujícím, ale i v lidu obecném."

obsazenívno solo, cor solo, 2fg, archimateriálpartitura, partynakl.č.R 100 acena305,- Kč