Klavírní kvintet - Jiří Gemrot

1. duben 2010

Těžištěm Gemrotovy tvorby je hudba komorní, ale je též autorem řady koncertů, Mše pro smíšený sbor, písní s orchestrem, Symfonie a dalších symfonických skladeb. Slyšeli ji posluchači většiny evropských zemí, ale též například Japonska, Kanady, Mexika nebo USA, kam je Gemrot opakovaně zván.

Klavírní kvintet vznikl na základě objednávky Arizonských přátel komorní hudby v Tucsonu. Po úspěšné premiéře v roce 2003 zde Gemrot postupně získal další objednávky a jako jediný autor sem byl pozván více než dvakrát.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Povídka pro klavír
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

obsazenípfte, 2vno, vla, vclmateriálpartitura, partynakl.č.R 177cena490,- Kč

Spustit audio