• Informace
  • Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje - Jiří Teml

Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje - Jiří Teml

Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje - Jiří Teml

"Svůj 1. koncert pro varhany, trubky, smyčce a bicí jsem napsal v roce 1985 na objednávku Bratislavského rozhlasu pro nástroj, postavený pro tehdy nové rozhlasové studio. Zde byl také natočen v nastudování slovenského varhaníka Imricha Szabó, SOČR Bratislava s Ondrejem Lenárdem u dirigentského pultu.

Koncert byl pak s Imrichem Szabó proveden ještě v roce 1987 na Týdnu nové tvorby v Praze, v roce 1988 v Teplicích a se Zuzanou Němečkovou v roce 1990 ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově).

Po cca 25 letech jsem se rozhodl skladbu nepatrně zkrátit a provedl některé úpravy v instrumentaci. Z hlediska formy je v této jednověté skladbě patrné vnitřní členění. První částí je fantazijní dialog mezi varhanami a orchestrem. Druhá část přináší meditativní ztišení se snahou o zvukovou barevnost. Virtuozní allegro třetí části probíhá v pevně stanoveném metru a spěje k závěrečnému chorálu.

Ve skladbě jsem záměrně využil melodických i rytmických podnětů z folklorní oblasti." J. Teml

Další tituly Jiřího Temla vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concerto grosso č. 3
Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera
Concerto rustico per salterio ed archi
Smyčcový kvartet č. 5
Smyčcový kvartet č. 6 "Zápas s mlhou"
Sólo pro kontrabas
Symfonie č. 3 "Kafka"

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz