Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah - Jiří Gemrot

4. červenec 2019

Kompozicí Koncertu pro hoboj a orchestr jsem v roce 2016 splnil letitý slib Vilému Veverkovi.

Jelikož je pro mě celoživotní inspirací originální uchopení a rozvíjení hudební tradice, proto je v této skladbě formálním východiskem klasické čtyřvěté schéma, jež jsem zde však přetavil tak, že koncert plyne bez přerušení.

Lyrický úvod prostupuje celým koncertem, tvoří jakýsi most mezi jednotlivými částmi a dílo i uzavírá. Po třetí části, jakémsi scherzu, se vrací druhá, pomalá část a finále korespondující s první částí dovršuje můj záměr vytvořit zrcadlovou formu se středem ve scherzu, které ústí v sólovou kadenci.

Koncert si pro své vystoupení se Symfonickým orchestrem FOK vybral a v premiéře 31. 1. 2017 s V. Veverkou ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uvedl Tomáš Netopil. Publikum i kritika přijaly skladbu velice příznivě: „ [...] vzpomněl jsem si na podobně melodicky naléhavé skladby Bohuslava Martinů. Pan Gemrot stvořil dílo, které je jim rovno [...] koncert Jiřího Gemrota byl nečekaným vrcholem večera“.

Orchestrální partitura a party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Jiřího Gemrota vydané hudebním Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

Spustit audio