Koncert pro hoboj a orchestr - Oldřich Flosman

Jedno z posledních děl Oldřicha Flosmana je dokladem mistrovské zralosti skladatele a zároveň je také důkazem jeho čistého muzikantství.

Flosmanova hudba se nepřetvařuje a říká nám přesně to, co čteme v partituře. Jeho polyfonické kreace jsou tu ve službách výrazu, jasná struktura a přehlednost skladby jsou její předností. Jednotlivé věty kontrastují. Vážnou náladu první věty vystřídá rozpustilá serenáda venkovské kapely. Orchestrální útočné intermezzo je následováno téměř barokním recitativem. A přece je dílo vytesáno jakoby z jednoho kamene. Hluboký cit pro nástroj objevujeme v sólových kadencích. Již při prvním pohledu do partitury je jasné, že autor komponoval dílo s chutí a radostí. Pozorný posluchač však vycítí vážný podtón Flosmanova uvědomování si životní reality.

obsazeníob solo, fl picc, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cor, 2trb, 2tbn, cel, timp, batt, archimateriálpartituranakl.č.R 066cena215,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz