Koncert pro klavír a orchestr - Jiří Gemrot

3. prosinec 2008

Jiří Gemrot (nar. 1957 v Praze) je autorem desítek skladeb komorních, orchestrálních, koncertantních, vokálních a zasáhl i do hudby filmové. Jeho hudební jazyk vyrůstá z kontinuální tradice evropské hudby a při snaze o moderní a neotřelý výraz se snaží o prvoplánovou sdělnost a silný emotivní kontakt s posluchači. Staví na jasné melodice, harmonii a formě.

Velmi důležitým rysem Gemrotovy tvorby je sonátový princip, který chápe jako nejdokonalejší ztvárnění kontrastu. Své skladatelské zkušenosti dnes předává na Pražské konzervatoři.

Koncert pro klavír a orchestr není v seznamu Gemrotových skladeb první takto nazvanou skladbou. Dvě jsou však juveniliemi, z nichž druhou Gemrot v roce 1981 absolvoval AMU. Koncertantní tvorba je u Gemrota poměrně početnou složkou jeho díla (violoncellový, houslový, flétnový koncert, Koncert pro trubku a brass band, Dvojkoncert pro violoncello, klavír a orchestr, Concertino pro violoncello, klavír a orchestr, Concertino pro flétnu, tympány, dudy a orchestr aj.), jako jediná koncertantní skladba je však koncipován jako jednovětý a častěji využívá kadence sólového nástroje. Je zároveň jakýmsi protipólem Gemrotovy tvorby pro sólový klavír.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Povídka pro klavír
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

obsazenípno solo, 2fl - II muta fl picc, 2ob, 2cl, 2fg, 4cor, 2trb, 2tbn, tbn b, arp, perc, archimateriálpartituranakl.č.R 118cena330,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio