• Informace
  • Koncertní variace na Dvořákovo téma pro violoncello/violu a klavír - Jiří Kabát

Koncertní variace na Dvořákovo téma pro violoncello/violu a klavír - Jiří Kabát

Koncertní variace na Dvořákovo téma - Jiří Kabát

Koncertní variace na Dvořákovo téma pro violoncello nebo violu a klavír vznikly v rámci 2. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka v roce 2011, kde autor získal 1. cenu a mimořádně udělovanou cenu absolutního vítěze.

Téma pěti bezprostředně navazujících a vzájemně kontrastních variací pochází z Dvořákova Stabat mater, ze třetí sborové části Eja Mater fons amoris, které bylo jako jedna z možností na výběr v podmínkách soutěže.

Skladbu ve violoncellové verzi premiérovali v roce 2012 violoncellista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek, violovou verzi poprvé v roce 2014 provedli Jiří Kabát (viola) a Markéta Výborná (klavír).

Další skladby Jiřího Kabáta vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Smyčcový kvartet č. 1 "et lux in tenebris lucet"