Kontrolní komise

MgA. Pavel Krejčí

Pavel Krejčí - Foto: Khalil Baalbaki


Narozen 11. října 1948 v Pardubicích. Režisér, redaktor, autor literárních a kulturně publicistických pořadů.

Pavel Krejčí absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích (1963-1967). Poté následovalo studium na elekrotechnické fakultě VUT v Brně (1967-1971). 

Atmosféra konce šedesátých let byla i příčinou odchodu z fakulty ještě před absolutoriem. Po dvouleté základní vojenské službě nastupuje v květnu 1975 jako hlasatel do Čs. rozhlasu v Hradci Králové. Tady se posléze věnuje i redaktorské práci a v roce 1978 má premiéru u režijního pultu. V letech 1984 – 1989 studoval DAMU v Praze, absolvoval u prof. J. Císaře a PhDr. J. Strejčkové. 

Jeho režijní rukopis nejvíce ovlivnily stáže a asistence u režisérů J. Horčičky, A. Adamcové, J. Bezdíčkové, J. Melče i poslech prací tehdy „zakázaného“ J. Henkeho, později pak intenzivní spolupráce s rozhlasovou dramaturgyní a pedagožkou dr. J. Strejčkovou a právě s doc. J. Henkem po jeho návratu z vynuceného „rozhlasového exilu“. 

Spolu s M. Brunclíkem získal v roce 1990 ocenění Českého literárního fondu za realizaci dramatizace povídky J. Haška Volby do obecního zastupitelstva, s redaktorkou M. Růžičkovou získal v roce 2000 Národní cenu Prix Bohemia Radio za publicistický pořad Kulatý stůl

Patří mezi zakladatele Svazu rozhlasových tvůrců (1990, později od 1994 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu). 

V Klicperově divadle v Hradci Králové inscenoval Pavel Krejčí v roce 1995 hru rakouského autora Felixe Mitterera Návštěvní hodiny a v roce 2004 se značným ohlasem hru amerického dramatika Edwarda Albeeho Tři velké ženy.   

Josef Plechatý

Mgr. Markéta Jahodová

Mgr. Marketa Jahodova - Foto:  Archiv ČRo


Narodila se 31. ledna 1951 v Praze. 

Vystudovala obor herectví na DAMU. V roce 1973 přijala místo režisérky v brněnském rozhlasovém studiu, kde prošla řadou žánrů – od krajové publicistiky přes dokumenty a pásma, moderování pořadů až k režii rozhlasových her. 

V roce 1983 získala 1. cenu na festivalu Prix Bohemia Radio její pohádka Pec pro štěstí. Od roku 1988 pracovala v pražském rozhlase v oddělení slovesné realizace. Roku 1997 se zde stala zástupkyní šéfrežiséra a poté šéfrežisérkou. 

Od r. 2003 je režisérkou stanice ČRo 3 – Vltava. Je zakládající členkou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, které pořádá přehlídky rozhlasové tvorby – Bilance a Report, jichž se pravidelně účastní. V roce 2010 byla zvolena do Kontrolní komise Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.