Přihláška

Jak se stát členem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu? Stačí vyplnit přihlášku a poslat. 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu je neziskovou organizací, financovanou především z členských příspěvků, grantů státních a nadačních orgánů, sponzorských darů apod. Sdružení nemá žádné zaměstnance, jeho akce jsou zajišťovány týmem dobrovolníků – členů SRTu.

Vyplňte prosím přihlášku

Členem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu se může stát každý občan starší 18 let na základě podání přihlášky.

Zaplaťte členské příspěvky

Členský poplatek činí 300 Kč ročně, pro důchodce 150 Kč. Členský poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem ve prospěch účtu vedeného Českou spořitelnou, a.s. pod číslem 3905638379/0800.