Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

Dobrovolná, otevřená a politicky nezávislá organizace tvůrců, kritiků, teoretiků, autorů a přátel rozhlasové tvorby.

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu je neziskovou organizací, financovanou především z členských příspěvků, grantů státních a nadačních orgánů, sponzorských darů apod. Sdružení nemá žádné zaměstnance, jeho akce jsou zajišťovány týmem dobrovolníků – členů SRTu.

Cíle Sdružení 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu usiluje o svobodnou, žánrově bohatou a kvalitní rozhlasovou tvorbu, o zvyšování tvůrčích i posluchačských nároků na úroveň rozhlasového programu. 

 • Soustavně reflektuje rozhlasovou tvorbu,
 • organizuje tvůrčí semináře, pracovní poslechy, setkání a další akce, na nichž analyzuje a kriticky hodnotí rozhlasové pořady,
 • pořádá nebo iniciuje přehlídky a soutěže nové rozhlasové tvorby
  vydává odborné a informační publikace,
 • podporuje rozvoj teorie a kritiky v oblasti rozhlasové tvorby a usiluje o zvyšování kvality odborného školství,
 • podporuje inovační tvůrčí tendence,
 • formuluje požadavky a návrhy, které předkládá orgánům státní správy
  spolupracuje s dalšími organizacemi tvůrčích pracovníků (uměleckými i odborovými)
  dbá na oceňování významných tvůrčích činů v rozhlasové tvorbě a uplatňuje zájmy rozhlasového vysílání v činnosti kulturních nadací a dalších organizací.

Jak se stát členem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

Členem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu se může stát každý občan starší 18 let na základě podání přihlášky. Členský poplatek činí 300 Kč ročně, pro důchodce 150 Kč. Členský poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem ve prospěch účtu vedeného Českou spořitelnou, a.s. pod číslem 3905638379/0800.

Kontakt 

Předseda SRT Michal Bureš: michal.bures2@rozhlas.cz
Jednatelka SRT Marcela Benešová: marcela.benesova@rozhlas.cz

IČ: 00409685