Kritický pohled na vysílání o koronaviru

Adam Vojtěch, Andrej Babiš, Roman Prymula

Veřejnoprávní rozhlas by měl jít příkladem v korektnosti zpravodajství. Nepatří do něj afekty jakéhokoli druhu, ty jsou naopak typické pro tzv. bulvární média. 

Dobrý den,

Váš způsob informování o koronaviru se mi nelíbí, je velmi negativistický a neobjektivní. V tomto čase by veřejná služba měla zahrnovat i udržování pozitivní energie, vzájmenosti a solidarity - nikoliv jen hanět vládu, která dělá, co může, i když někdy blbě. Nikdo z nás v jejich pozici není a neví, jak by se zachoval.

S pozdravem

O. J.

________________________________________________________________________

Vážený pane,

infolinka Českého rozhlasu mi předala Váš dopis. Dovolte, abych na něj reagoval několika poznámkami.

Souhlasím s Vámi, že veřejnoprávní rozhlas by měl jít příkladem v korektnosti zpravodajství. Nepatří do něj afekty jakéhokoli druhu, ty jsou naopak typické pro tzv. bulvární média. O situaci kolem výskytu koronaviru si můžeme osobně myslet cokoli, ale fakta jsou jasná. Je třeba informovat o nich jasně, srozumitelně, bez senzacechtivosti. Podrobně jsem konzultoval postup Českého rozhlasu s šéfredaktorkou Zpravodajství ČRo i s šéfredaktorem Radiožurnálu a mám potvrzeno, že editoři ČRo postupují klidně, racionálně, veškeré zprávy jsou ověřeny buď na Ministerstvu zdravotnictví, nebo na Úřadu hlavního hygienika ČR. Smyslem řady speciálních projektů, které se aktuálně dávají do vysílání, je uklidnit veřejnost a dát jí jasné zprávy o tom, že opatření mají za cíl zvládnout situaci co nejlépe. 

V daném případě bych energicky jednal, pokud by Český rozhlas šířil ve svých pořadech paniku, vířil by emoce například líčením utrpení těch, kdo koronaviru podlehli. Stejně bych jednal, kdyby Český rozhlas situaci bagatelizoval, přehlížel by možná rizika, neinformoval by o rozhodnutích úřadů, nemocnic a podobně. Nejsem ovšem toho názoru, že by vysílání Českého rozhlasu, jak píšete, "jen hanělo vládu". V občasném publikování jiných názorů, než jaké znějí na tiskových konferencích vlády, spatřuji povinnost Českého rozhlasu dodržovat pravidla hry. Veřejnoprávní rozhlas byl zřízen mimo jiné kvůli tomu, aby reflektoval co nejširší názorové spektrum ve společnosti. Ovšem ohlasy ze své agendy mohu potvrdit, že je nyní více než kdy jindy považován za záruku informační solidnosti a důvěryhodnosti. Což neznamená, že se mu vše podaří na sto procent. Tady je třeba vzít v úvahu mimořádné obtíže, které každodenní vysílání provázejí.

Samozřejmě vezmu i Váš dopis v úvahu při své nejbližší debatě s vedením Zpravodajství. Tomu předávám konkrétní podněty, které mohou být zapracovány do programu, a stejně tak ohlasy posluchačů - ať už ty kladné, nebo záporné. 

S pozdravem a díky za pochopení

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu