Úpadek médií na Balkáně

9. srpen 2017

Jaký je stav mediální scény v jihovýchodní Evropě a jakým hrozbám nyní čelí? Podívejte se na zajímavou a zároveň varovnou analýzu regionální organizace SEENPM (The South East European Network for Profession­alization of Media).

Analýza vychází ze studia konkrétních mediálních kauz v pěti státech bývalé Jugoslávie – Bosny a Hercegoviny, Kosova, Srbska, Makedonie, Černé Hory a Albánie. Autoři hodnotili, do jaké míry místní média při referování o vybraných událostech dodržela profesní novinářské standardy.

Závěry nejsou příliš optimistické. Autoři konstatují, že média přestávají plnit funkci hlídacího psa a selhávají ve svém poslání informovat ve veřejném zájmu. Mnohá média se dopouštějí základních prohřešků proti novinářské etice a nezávislosti. Ocitají se v „permanentní krizi“. V pozadí stojí nestabilní politická situace, přetrvávající etnické a národnostní třenice a nevýkonné hospodářství.

Úpadek místních médií se podle autorů studie projevuje zejména publikováním neověřováných faktů, příklonem k jednomu z politických táborů nebo k některé etnické skupině, honem za senzacemi nebo zkrátka neposkytováním dostatečně kvalitních informací k pochopení širšího kontextu událostí.

Média navíc trpí nedostatkem financí a ta veřejnoprávní také nulovou podporou ze strany veřejných institucí. Nedostatek financí má dopad na kvalitu zpravodajství. Novináři se spoléhají z velké části pouze na oficiální vyjádření státních institucí bez jejich konfrontace s alternativními zdroji a racionálního odstupu. To vše vede k tomu, že mediální prostor není platformou pro kritickou diskusi a názorovou pluralitu.

Takový je v kostce náhled do současné mediální reality na Balkáně. Více si můžete přečíst ve shrnující regionální analýze nebo jednotlivých národních studiích zde: http://seenpm.org/reporting-crisis-south-east-europe-case-studies-six-see-countries-report-series/

Spustit audio