Mediální ombudsmani sdílí zkušenosti napříč kontinenty. Přidáme se.

18. srpen 2017

Podnikáme první kroky, abychom se stali členy Mezinárodní organizace ombudsmanů.

Výměna názorů na konkrétní případy, které řeší ombudsmani v různých médiích, je hlavní přidanou hodnotou této organizace. Je to komunita lidí, kteří v médiích po celém světě zastávají pozici strážců novinářské etiky.

Po nedávném zrušení funkce ombudsmana v listu New York Times se zvedla mezinárodní diskuse o tom, nakolik je tato pozice v dnešní době prospěšná.

Zajímavý článek na toto téma uveřejnila v Columbia Journalism Review Jackie Spinnerová, profesorka Columbia College Chicago. V článku cituje několik současných mediálních ombudsmanů a také osob, které tyto posty v amerických médiích zastávaly dříve.

V Americe totiž počet mediálních organizací, které tento post udržují, klesá – na rozdíl od opačného trendu, který vládne ve zbytku světa. Mediálního ombudsmana v USA stále zaměstnává například veřejnoprávní síť National Public Radio (NPR), Public Broadcasting Service (PBS) a několik lokálních médií.

Jackie Spinnerová zmiňuje dva hlavní důvody rušení těchto postů. Tím prvním jsou finanční problémy – některá média nechtějí v době poklesů příjmů platit specialistu pro styk s publikem. Za druhé, komunikaci přebírají sociální sítě, kde novináři získávají zpětnou vazbu na svou práci téměř v reálném čase.

Názory na to, zda zejména druhý důvod je oprávněný, se tříští. Mezinárodní organizace ombudsmanů své členy hájí s tím, že sociální sítě nemohou plně nahradit práci ombudsmanů, kteří jednotlivé případy porušení novinářských standardů důsledně prošetřují a dávají doporučení vedoucím pracovníkům médií. Komunikace na sociální sítích je oproti tomu často zkratkovitá a v rychlosti, ve které se odehrává, není prostor pro hlubší analýzu problému.

Reakci ombudsmana Českého rozhlasu na krok New York Times, který byl doprovázen právě touto argumentací, si můžete přečíst zde.

Spustit audio