Krystalka

20. leden 2015

Krystalka byl jeden z prvních rozhlasových přijímačů.

Krystalky byly prvními prakticky využitelnými a v průběhu doby velmi rozšířenými rozhlasovými přijímači. K vynálezu krystalek došlo před více než sto lety. Jejich rozkvět a masové rozšíření pak ovšem nastaly až poté, kdy se v Evropě v první polovině 20. let začal rozhlasový signál pravidelně vysílat. U nás tomu bylo, jak je všeobecně známo, v roce 1923.

Další informace o krystalkách včetně schématu zapojení naleznete v souvisejícím článku.

Spustit audio