• Informace
  • Kuře melancholik - Jan Ryant Dřízal

Kuře melancholik - Jan Ryant Dřízal

Kuře melancholik - Jan Ryant Dřízal

"Skladba Kuře melancholik je volně inspirována stejnojmennou povídkou Karla Josefa Šlejhara, v níž chlapec a zvíře nedokáží vzdorovat krutosti okolního světa.

Souboj křehkosti duše s bezohledností hmoty, jakožto alegorický souboj jedince se společností, se mi stal základní ideou, kterou jsem při komponování sledoval. Organická a neuchopitelná duše je vytrhávána ze své rovnováhy tzv. "ústrachy" (Šlejharův termín pro náhlý úlek), které se postupně formují do znepokojivě pochodového rytmu. V polovině kompozice nechávám orchestr zcela naturalisticky pochodovat, aby tento archetypální princip následně převzal vedoucí úlohu.

Orchestrální zvuková masa vítězí nad meditací v sérii groteskních hudebních scén, dokud ji opět neprotne dosud umlčený, vznášející se chorál. Pikola je jakýmsi symbolickým průvodcem celého souboje a její hudební materiál je odvozen z krátkého motivu chlapeckého sóla z opery Albana Berga Vojcek." Jan Ryant Dřízal

Skladba Kuře melancholik zvítězila v kompoziční soutěži České filharmonie v roce 2014. Partitura je věnována Jiřímu Bělohlávkovi a České filharmonii, která skladbu premiérovala 7. října 2015 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz