La musica della luna / klavírní výtah - Martin Hybler

7. červen 2006

"Koncert pro kytaru a komorní orchestr La musica della luna (Měsíční hudba) je třívětá kompozice, kterou jsem napsal v roce 2001, původně pro kytaru a klavír, a v roce 2005 jsem part klavíru instrumentoval.

Skladba vznikla konkrétně pro mezinárodní hudební festival Silk Sound Road, konaném v hlavním městě Kyrgyzstánu v Bischkeku, kde v neúplné podobě zazněla prvně na zahajovacím koncertě 30. 9. 2001. Po návratu do Čech jsem skladbu dokomponoval a přetvořil do konečné podoby. Inspirací mi byla především tamní úchvatná přírodní scenérie."

obsazeníguit, pftemateriálguit solo, klavírní výtahnakl.č.R 091cena135,- Kč

Další skladby Martina Hyblera vydané nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna
Nepovídej
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - klavírní výtah
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Starokrásné koledy vánoční
Tři melodramy
Na pohodu
Valdštejnská taneční suita

Spustit audio