La musica della luna - Martin Hybler

7. červen 2006

"Koncert pro kytaru a komorní orchestr La musica della luna (Měsíční hudba) je třívětá kompozice, kterou jsem napsal v roce 2001, původně pro kytaru a klavír, a v roce 2005 jsem part klavíru instrumentoval.

Skladba vznikla konkrétně pro mezinárodní hudební festival Silk Sound Road, konaném v hlavním městě Kyrgyzstánu v Bischkeku, kde v neúplné podobě zazněla prvně na zahajovacím koncertě 30. 9. 2001. Po návratu do Čech jsem skladbu dokomponoval a přetvořil do konečné podoby. Inspirací mi byla především tamní úchvatná přírodní scenérie."

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

obsazeníchit sola, fl picc, 2fl, ob, cor ingl, cl, cl b, fg, 2cor, cel/pfte ad lib, ptti, archimateriálpartituranakl.č.R 090cena145,- Kč

Další skladby Martina Hyblera vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna - klavírní výtah
Nepovídej
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - klavírní výtah
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Starokrásné koledy vánoční
Tři melodramy
Na pohodu
Valdštejnská taneční suita
Z deníku plavby Sargasovým mořem

Spustit audio