MgA. Ladislav Železný

hudební dramaturg

Ladislav Železný se narodil v Jindřichově Hradci. Vystudoval intermediální školu PaedDr. Jana Svobody, SUPŠ v Bechyni a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, kde později působil jako asistent pro zvukové aplikace a externí pedagog. Jako freelancer spolupracoval se studiem Pixl-e, nebo Dílna. V Českém rozhlase se od roku 2008 zabýval rozvojem zvukového designu pro rozhlasové hry a literární tvorbu. V současné době pracuje jako hudební dramaturg v TS Hudba se zaměřením na nekonvenční hudbu a experimentální rozhlasovou tvorbu. Kurátoruje projekt R{A}DIO{CUSTICA}, kde také realizuje speciální koncertní eventy, živé přenosy, nebo záznamy koncertů a připravuje pořad Radioateliér s jeho exklusivní premiérovou řadou PremEdice Radioateliéru, vše pro stanici Českého rozhlasu Vltava. Již několikátý ročník se také podílí na jednom z největších mediálních mostu “Art’s Birthday - Euroradio Ars Acustica Special Evening”, který je součástí globálního konceptuálního svátku Art’s Birthday, tedy oslav Narozenin umění. Je členem expertní skupiny Euroradio Ars Acustica. Aktivitám spojeným s vysíláním, rozhlasem, živými přenosy a éterem se věnuje od studií na FaVU. Jako jedna z autorských osobností se podílel na vysílání radia Lemurie TAZ, které se pojí s počátky fungování experimentálního prostoru ROXY/NoD.

Za dobu jeho působení v Českém rozhlase získaly rozhlasové hry na kterých se podílel, nebo jeho hudební a dramaturgické počiny mnohá ocenění u nás (Prix Bohemia) i v zahraniční (Prix Marulič, Grand Prix Nova, Palma Ars Acustica, Phonurgia Nova, Prix Italia, Prix Europe, Karl-Sczuka-Preis).

Mimo rozhlas se profiluje jako autor zvukových instalací a intermediální tvořič. V průběhu let 2006-11 se hudebně podílel na projektech neverbálního divadla a současného tance (Ponec, Alfred ve dvoře, Štúdio tanca). V roce 2011 se stal jedním z deseti finalistů projektu “Europe - a sound panorama” v ZKM. Vytváří, nebo vytvořil různé zvukové a hudební kompozice pro krátké filmy, rozhlasové hry a audio knihy. Spolupracuje s divadelní skupinou Boca Loca Lab. Jako ne-hráč na violoncello prosazuje techniku hry Left Hand Universe.

Všechny články

Stránky