Lenka Veverková

slovesný dramaturg

Připravuje rozhlasové hry, četby a pohádky.

S Českým rozhlasem spolupracuje od roku 2015 jako dramaturgyně Tvůrčí skupiny Drama a literatura. Podílí se na přípravě nedělních pohádek, sobotních her pro celou rodinu, četeb pro děti a mládež, Hajajovi a minutových pohádek. 

Vystudovala bakalářský program katedry teorie a kritiky na DAMU, v současné době zde dokončuje magisterské studium a píše diplomovou práci na téma Rozhlasové dramatizace - mezi diegezí a mimezí.  

V rámci Erasmu studovala půl roku v Londýně na Rose Bruford College of Theatre and Performance. Přispívá do časopisu Loutkář, je autorkou rozhlasové dramatizace knihy Spalovač mrtvol.

Všechny články

Stránky