Lenka Veverková

slovesný dramaturg

Připravuje rozhlasové hry, četby a pohádky.

S Českým rozhlasem spolupracuje od roku 2015 jako dramaturgyně tvůrčí skupiny Literatura, drama a zábava. Podílí se na přípravě her pro dospělé a děti, nedělních pohádek, četeb na pokračování a Hajajovi.

Vystudovala magisterský program katedry teorie a kritiky na DAMU, studium zakončila diplomovou prací na téma Rozhlasové dramatizace – mezi diegezí a mimezí. 

Na katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci vede seminář Rozhlasová dramaturgie. Je autorkou rozhlasových dramatizací knih Spalovač mrtvol, Už zase skáču přes kaluže a Hlavní přelíčení.

Všechny články

Stránky