Marcela Benešová

redaktorka

Stará se o webovou nabídku stanice Vltava.

Ihned po absolvování SEŠ v Dušní ulici v Praze nastoupila v r. 1988 do tehdy Československého rozhlasu, úseku Archivních a programových fondů, oddělení Kancelář APF a posléze do Gramoarchivu. Po mateřské dovolené (1989–1992) přešla v rámci útvaru do Fonotéky. Podílela na knihách „Od mikrofonu k posluchačům“ (2003) a „99 uměleckých osobností rozhlasu“ (2008).

Spolupracuje při vydávání revue Svět rozhlasu a sbornících SRT. Od r. 2005 publikuje pro stanici ČRo Vltava snímky na stránky iRadio.

Do SRT vstoupila r. 2003 a v tomtéž roce byla zvolena členkou Výkonného výboru. Převzala členskou agendu a část organizačních záležitostí při akcích SRT (Jarní seminář ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Bilance, Report, Podzimní seminář na Prix Bohemia Radio...).

Marcela Benešová