Mikulášská u nevidomých dětí

Mikulášská u nevidomých dětí

V úterý 5. prosince proběhlo slavnostní setkání souboru Musica Bohemica s nevidomými dětmi v unikátním koncertním sále školy Jaroslava Ježka. Mikulášskou nadílku připravilo již po čtrnácté Hudební nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu.

Tradičně je při této příležitosti pořádán odpolední koncert, jehož dramaturgie vychází tematicky z obsahu aktuálně vydaných titulů. Letos to byly lidové písně Hrajte mně, muziky, vesele určené pro klavír v úpravě uměleckého vedoucího souboru - Jaroslava Krčka.

Během koncertu tak mohli posluchači slyšet v podání souboru nejen lidové písně, včetně koled, z období renesance a baroka, ale i příběhy k jednotlivým písničkám.

V polovině koncertu soubor Musica Bohemica na pódiu vystřídal školní sbor, který na oplátku, jako poděkování interpretům, zazpíval několik písní.

Na závěr byly předávány všem školám podobného typu v České Republice nové tituly v černotisku i Braillově notopisu, které hudební nakladatelství připravilo ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé Karla Emanuela Macana a nezapomněli jsme ani na děti. Ty dostaly drobné dárky včetně CD.