Martina Rasch

slovesný dramaturg tvůrčí skupiny Dokument a publicistika

Vede programové řady Zrcadlo a Momenty.

Připravuje pořady Zrcadlo a Momenty, které jsou jakýmisi skrytými rozhovory a jdou do hloubky úvah o životě, umění nebo o pohnutkách životního poslání. Před tím téměř tři roky pracovala jako vědecký redaktor ČRo a zajímaly ji především společenskovědní vědecké oblasti a také problematika závislostí. Za zásadní považuje i čtyři roky strávené v rozhlasovém zpravodajství.

Všechny články

Stránky