Nová autorská soutěž Českého rozhlasu Radio Drama Autor hledá nejlepší původní rozhlasovou hru

Poslech dramat na festivalu Prix Bohemia Radio

Soutěž Radio Drama Autor o nejlepší původní rozhlasovou hru a nejlepší původní rozhlasovou hru pro děti vyhlásil Český rozhlas u příležitosti 96. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Cílem soutěže je podpořit rozvoj rozhlasové dramatiky, rozšířit okruh spolupracujících autorů a nabídnout prostor pro rozvíjení nových témat i formálních postupů.

Účastníkům soutěže nejsou kladena tematická, ani žánrová omezení, akcentuje se však požadavek, aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci inspirativní vnímání světa a aby dávaly příležitost k bohaté zvukové kompozici a odvážnému využití rozhlasových technologií.

O soutěži Radio Drama Autor

Soutěž Radio Drama Autor je vypsána ve dvou kategoriích – původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování a původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování.

Přihlášené příspěvky budou vybírat dvě odborné poroty ve dvou kolech. V prvním kole bude vybráno maximálně deset textů, které postoupí do finálového kola. Ve druhém kole bude v každé kategorii vybrán vítězný soutěžní text.

Soutěžní příspěvky je možné přihlašovat do 16. prosince 2019. Vyhlášení vítězů proběhne v květnu 2020. Vítěz v každé z kategorií získá finanční odměnu. Statut a pravidla soutěže včetně přihlášky naleznete níže.

S případnými dotazy je možné obrátit se na tajemníka soutěže na adrese autor@rozhlas.cz.

Rozhlasové hry sklízí úspěchy

V minulých letech vzešla z autorských soutěží řada textů, které pak v podobě rozhlasových inscenací bodovaly na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio nebo na mezinárodních soutěžích. K nejvýraznějším patří hra Pescho Marka Epsteina, Terapie tmou Andrey Jarošové a Kristiny Májové, Benzína Dehtov Petra Pýchy či hry pro děti a mládež Třináct od Jaroslava Hejnice a Valentýnův první den na Zemi od Kláry Vlasákové.

Natáčení hry Spánkové křídlo Adelaide Carpenterové, Rostislav Novák

Poslechněte si, jak může vypadat rozhlasové nastudování hry

Pescho z pera scénáristy Marka Epsteina je příběhem ze světa bez vody. Hra byla v roce 2013 oceněna čestným uznáním a stejnojmenná rozhlasová inscenace získala první cenu na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Grand Prix Nova 2015 v Bukurešti.

Ocitáme se v roce 2055 a na Zemi chybí základní zdroj života – voda. Nahradila ji želatina vyráběná z dužiny brukve, vyšlechtěné pro tyto účely nadnárodní společností Pescho. Korporace postupně prorůstá celým společenským systémem a ovládá jej, protože díky své náhražce vody má v rukou klíč k lidské existenci.

Valentýnův první den na Zemi je neobvyklé vyprávění o setkání se smrtí. Autorka Klára Vlasáková získala za hru v roce 2016 čestné uznání a cenu studentské poroty v soutěži Prix Bohemia Radio za citlivé a pro dětské publikum vstřícné zpracování silného tématu. Poslechněte si krátkou ukázku.

Dvanáctiletý Valentýn si vždycky myslel, že umírají jen staří a nemocní lidé. Jaké je jeho překvapení, když mu tatínek jednoho dne oznámí, že na druhou stranu bude muset převést stejně starou Elišku. Valentýn totiž není jen tak obyčejný kluk. Jeho rodiče se starají o to, aby lidé na Zemi odešli v pravý čas, a on po nich jednou bude muset chtě nechtě převzít toto nelehké poslání. Ze znuděného a věčně otráveného kluka se stane někým, kdo chápe smysl svého budoucího řemesla.