Novinka Miloše Orsona Štědroně v České filharmonii

13. leden 2023

Novou skladbu Miloše Orsona Štědroně vydanou Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu uvede na svých koncertech 19., 20. a 21. ledna 2023 Česká filharmonie.

Kompozice s názvem Bimetal je koncipována jako dvojkoncert pro dva trombony a orchestr a vznikla z podnětu České filharmonie v rámci několikaletého projektu objednávek soudobých skladeb renomovaných českých i zahraničních tvůrců. Jako sólisté se představí trombonisté Robert Kozánek a Lukáš Moťka, dirigentem koncertu je Tomáš Netopil.

Sám autor, který dílo tvořil v letech 2020–2022, uvádí:
„Název Bimetal je drobnou slovní hříčkou – kromě nástrojového obsazení dvou trombonů pochopitelně vyjadřuje i známý fyzikální jev. Princip bimetalového pásu je založen na specifických vlastnostech dvou různých kovů, především jejich různé tepelné roztažnosti. Chtěl jsem tento princip akce a reakce přenést do hudebního světa a využít ohromné nástrojové možnosti dvou trombonů prostřednictvím formy dvojkoncertu, která nabízí souboj i souznění. Orchestr je velice důležitým partnerem, protože na něm záleží, jak se bude ,přepínatʻ mezi oběma trombony. Funguje jako jakýsi termostat mezi dvěma (trombonovými) kovy.
Co se týče formy: v první větě jsou po rychlém břeskném úvodu využity variace na quasi folklorní téma, přičemž zakončení je opět swingově břeskné s rytmickou gradací. Druhá věta je pak prudce kontrastní, s pomalým lyrickým imitačním tématem, které přechází do fugy se závěrečnou efektní finální tečkou.“

Notový materiál Štědroňovy skladby bude dostupný v Půjčovně notových materiálů Českého rozhlasu.

Koncerty začínají ve Dvořákově síni Rudolfina v 19:30, veřejná generální zkouška je naplánována 19. ledna v 10:00. Více informací na webových stránkách České filharmonie.

Spustit audio