Orion Trio - Martin Klusák

4. leden 2016

Orion Trio je skladba pro smyčcové trio, jejíž atmosféra i formální struktura je inspirovaná stejnojmenným souhvězdím.

První věta, Bellatrix, se řídí vlastními harmonicko-melodickými pravidly, které ve výsledku mají vytvářet dojem stálé hudební konsonance. Ostatní tři věty jsou variacemi tohoto hudebního materiálu; Saiph pracuje s reverzní transkripcí Bellatrix, Betelgeuse s inverzním přepisem a Rigel je variací původního znění Bellatrix. Odtud také zkratka ORIO(N) - Origo, Reversio, Inversio, Origo, (Nihil).

Jednotlivými větami se Martin Klusák snaží vystihnout i charaktery těchto čtyř krajních hvězd Orionu, a to nejen jejich velikost a jasnost, ale i významy jejich jmen.

Spustit audio