Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - Martin Hybler

20. prosinec 2008

"Outsider nevyhovuje společenským normám a aniž by si toho dotyčný byl vědom a souhlasil s tím, je společností přezírán a přesměrován na "druhou kolej". Na rozdíl od bohéma, který se odlišuje vědomě a sám jede po těch "nejzarostlejších kolejích".

Outsider bohém v mé skladbě představuje objekt, jenž si je vědom svých jedinečných schopností a zkušeností, avšak nemá je pro koho rozvíjet. Pro společenskou normu jsou jeho výsledky nudné. Příběh mého Outsidera bohéma vypráví o cestě člověka, který se postupně odcizuje společnosti až na maximum, kdy prozře v sebe sama a překvapivě nalezne svou vnitřní vyrovnanost. Skladba je věnovaná fagotistovi Tomáši Františovi."

Další skladby Martina Hyblera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna
La musica della luna - klavírní výtah
NepovídejOutsider bohém - klavírní výtah
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Spáč v úvalu
Tři melodramy
Na pohodu
Starokrásné koledy vánoční
Valdštejnská taneční suita
Z deníku plavby Sargasovým mořem

obsazenífg solo, 2chit (1 esecutore), vibf, perc, archimateriálpartituranakl.č.R 163cena180,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio