Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - Martin Hybler / klav. výtah

1. duben 2009

"Outsider nevyhovuje společenským normám a aniž by si toho dotyčný byl vědom a souhlasil s tím, je společností přezírán a přesměrován na "druhou kolej". Na rozdíl od bohéma, který se odlišuje vědomě a sám jede po těch "nejzarostlejších kolejích".

Outsider bohém v mé skladbě představuje objekt, jenž si je vědom svých jedinečných schopností a zkušeností, avšak nemá je pro koho rozvíjet. Pro společenskou normu jsou jeho výsledky nudné. Příběh mého Outsidera bohéma vypráví o cestě člověka, který se postupně odcizuje společnosti až na maximum, kdy prozře v sebe sama a překvapivě nalezne svou vnitřní vyrovnanost. Skladba je věnovaná fagotistovi Tomáši Františovi."

Další skladby Martina Hyblera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna
La musica della luna - klavírní výtah
Nepovídej
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchetsr, op. 29
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Tři melodramy
Na pohodu
Starokrásné koledy vánoční
Vadlštejnská taneční suita
Z deníku plavby Sargasovým mořem

obsazenífg, pftemateriálklavírní výtahnakl.č.R 164cena200,- Kč

Spustit audio