Overtura "Studentská" - Karel Husa

"Overtura "Studentská" byla komponována v r. 1944 během mých studií na Pražské konzervatoři v kompoziční třídě prof. Jaroslava Řídkého (1942-45).

Ačkoli druhá světová válka byla v plném proudu, já jsem byl šťastný, že jsem našel v hudbě - a hlavně v komponování - svůj životní cíl. Myslím, že Overtura je radostná a optimistická stejně, jako byla i má studentská léta." Karel Husa

Další skladby Karla Husy vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Sinfonietta
Smyčcový kvartet "0"

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz