Pírka ptáka Ohniváka - Ivan Kurz

Pírka ptáka Ohniváka - Ivan Kurz

Skladba „Pírka ptáka Ohniváka“ vznikla na objednávku Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2018 jako soutěžní kompozice v oboru violoncello pro jubilejní 70. ročník.

V kompozici je hojně využíváno flažoletů jako symbolu odlehčené zátěže našich životů a usiluje o vzdušný zvukový obraz. V mimohudebním obsahu má být symbolem paprsku světla.

Další skladby Ivana Kurze vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Adamu
Četnické humoresky, orchestrální suita
Duše živá
Krajiny andělské pro baryton a velký orchestr
Očekávání
Slyším zpívat anděly
Vánoční zpěvy a koledy