• Informace
  • Píseň lásky - Josef Suk / instr. Václav Smetáček

Píseň lásky - Josef Suk / instr. Václav Smetáček

Píseň lásky - Josef Suk / instr. Václav Smetáček

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu nyní vydává jednu ze Smetáčkových brilantních orchestrací: slavnou, původně klavírní drobnost Josefa Suka Píseň lásky, op. 7, č. 1. Jedna z nejpopulárnějších Sukových skladeb se dočkala mnoha různých úprav včetně orchestrálních verzí.

Smetáčkova úprava vznikla v roce 1943. Instrumentace pro sólové housle a symfonický orchestr je velmi úsporná s ohledem na náležité vyniknutí houslového sóla. S citem pro zvukovou barvu se náležitě uplatňují všechny jemné harmonické finesy Sukovy předlohy, plasticky vycházejí i melodické protihlasy v různých nástrojích a nástrojových skupinách. Gradační vlny jsou vyvážené, dynamicky nepřetížené, s absolutním vrcholem v č. 5 partitury, na jehož počátku poprvé a naposled zazní úder na činel. Závěrečný úsek je opět zvukově subtilní s charakteristickým témbrem harfy, který v tomto místě použil dříve ve své orchestrální verzi Bohuslav Leopold.

Další skladby v instrumentaci Václava Smetáčka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Obrázky z výstavy - M. P. Musorgskuj / instr. Václav Smetáček
Pražské valčíky - Antonín Dvořák / instr. Václav Smetáček

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz