Pocta hudcům - Jan Vičar

15. říjen 2015

Skladba Pocta hudcům vznikla v lednu 2006 v Birminghamu v americkém státě Alabama na žádost tamější houslistky Karen Bentley Pollick. Ta také uvedla spolu s violoncellistou Craigem Hultgrenem její premiéru.

Tato kompozice využívá některé idiomy z úspěšného instrumentálního čísla Zajačia od houslového samouka, truhláře a lesního dělníka „uja Vidiečana“, s nímž se skladatel osobně setkal v roce 1978 v horské vesnici Habovka na slovenské Oravě. Modální charakter kompozice je zvýrazněn užitím lydické kvarty, mixolydické septimy a flexibilní diatonikou – zvyšováním či snižováním tónů-stupňů v diatonicko-modálním prostoru.

Během uplynulého desetiletí skladbu provedlo několik předních českých houslistů a violoncellistů, byla nahrána Českým rozhlasem, na CD a vznikla rovněž její druhá verze určená houslím a viole.

Další skladby Jana Vičara vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny"Žítkovská bohyně

Spustit audio