Pocta k osmdesátinám Milana Dvořáka

Pocta k osmdesátinám Milana Dvořáka

U příležitosti 80. narozenin hudebního skladatele a klavíristy Milana Dvořáka, dlouholetého dramaturga Československého rozhlasu, mu Hudební nakladatelství Českého rozhlasu připravilo 6. prosince, v den jeho narozenin, překvapení v podobě gratulačního interpretačního semináře v překrásném Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Na tomto semináři kromě skladeb Milana Dvořáka vydaných již dříve v Hudebním nakladatelství zazněly v premiéře také jeho originální úpravy koled.

Nové publikaci ke šťastnému vykročení požehnal již tradičně evangelický farář Miloš Rejchrt přednesením veršů Jiřího Wolkera a symbolickým posypáním not zemí z hrobu tohoto básníka, stejně jako Milan Dvořák prostějovského rodáka. Vodou z břevnovského pramene Vojtěšky pak notám požehnal hostitel celého setkání, převor Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek.

Během koncertu vystoupili žáci základních uměleckých škol nejenom z pražského regionu, ale i z Litoměřic, Doks, Sezimova Ústí nebo z Dobříše. Dále se obecenstvu představili posluchači Pražské konzervatoře Jaroslava Ježka a Konzervatoře pro nevidomé a slabozraké Jana Deyla. Sám Milan Dvořák pak ke každému vystoupení přidal svůj vlastní komentář.

V průběhu koncertu předal ředitel Odboru obchodu a marketingu Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA Milanu Dvořákovi Zlatou notovou osnovu za 3000 prodaných publikací vydaných v Hudebním nakladatelství ČRo od roku 2006, kdy vzájemná spolupráce začala.

O dokonalé propojení jednotlivých skladeb včetně postřehů z Dvořákova dosavadního života se postaral moderátor celého koncertu Robert Tamchyna.

Na závěr se posluchači, kterých bylo více než 200, přemístili do baziliky sv. Markéty, kde pan převor seznámil účastníky slavnostního semináře s historií tohoto kostela. Vše bylo završeno poslechem varhanní hudby v podání Marka Čihaře, který svou hru navíc doplnil poutavým vyprávěním o tomto hudebním nástroji.

Videozáznam ze slavnostního koncertu můžete zhlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=y8w_jEYxtPs.
Článek zveřejněný v časopise Řízení školy naleznete v přiloženém souboru.