Pohádka - Václav Trojan

28. červen 2007

Fantazie pro symfonický orchestr Pohádka Václava Trojana (1907 - 1983), poměrně stručná, zhruba sedm a půl minuty trvající skladba, je určena velkému symfonickému orchestru s klavírem, celestou, harfou a poměrně velkou skupinou bicích nástrojů. Velkou roli v ní hraje právě barva zvuku a proměnlivost bohatých témbrových odstínů. Tematicky i výrazově jde o typ náladové orchestrální fantasie s poměrně rychlým střídáním kontrastních ploch.

Skladba vznikla patrně v roce 1946 nebo počátkem roku následujícího. Poprvé zazněla ve vysílání Československého rozhlasu 7. prosince 1947 v podání Symfonického orchestru FOK s dirigentem Zbyňkem Vostřákem. Ve stejném roce získala Pohádka Cenu Československého rozhlasu. Její partitura nicméně zůstala v rukopise a je vydávána poprvé.

Další skladby Václava Trojana vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concertino per tromba ed orchestra
Concertino per tromba ed orchestra / klavírní výtah
Čtyři karikatury s jednou navíc
Fuga a 4 voci
Jaro
La Lumia
Poslední růže od Casanovy
Praeludium pro varhany
Zima

obsazenífl picc, 2fl, 2ob, cor ingl, 2cl, cl b, 2fg, 4cor, 2trb, 3tbn, tb, timp, batt, cel, arp, pfte, archimateriálpartituranakl.č.R 121cena190,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio