Povídka pro klavír - Jiří Gemrot

1. červen 2015

"Povídka je jakýmsi komorním epickým příběhem vystavěným na formovém principu zrcadlového ronda. Její mladý protagonista, který je představen v dílu A, prochází dramatickými (díl B) i lyrickými (díl C) životními zkušenostmi, které ho proměňují a přivádějí k poznání i smíření."

Jiří Gemrot je autorem desítek skladeb komorních, orchestrálních, koncertantních, vokálních a zasáhl i do hudby filmové. Jeho hudební jazyk vyrůstá z kontinuální tradice evropské hudby a při snaze o moderní a neotřelý výraz se snaží o prvoplánovou sdělnost a silný emotivní kontakt s posluchači. Staví na jasné melodice, harmonii a formě. Velmi důležitým rysem Gemrotovy tvorby je sonátový princip, který chápe jako nejdokonalejší ztvárnění kontrastu. Své skladatelské zkušenosti dnes předává na Pražské konzervatoři.

Další tituly Jiřího Gemrota vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro klavír a orchestr
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

Spustit audio