Předání not školám pro nevidomé

Slavnostní setkání u příležitosti předání not školám pro nevidomé se uskutečnilo v atriu studiového 2. prosince 2004 v 10.00 hod.

Když si položíme otázku, pro koho je rozhlas důležitý, odpověď zní: Pro každého. Rozhlasové vysílání však nejvíce ocení lidé se ztrátou zraku. Český rozhlas si je toho vědom a snaží se jim do určité míry "oči nahradit".

Již rok trvá neformální spolupráce mezi pražskou Speciální školou pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka a Hudebním vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu. V průběhu letošního roku se spolupráce rozšířila o Konzervatoř a ladičskou školu Jana Deyla a knihovnu.

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu za přispění Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana připravilo pro žáky a studenty těchto škol noty ve slepeckém písmu. Konkrétně Písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Skladby v Braillově písmu si budou moci přehrát jak nevidomí žáci, tak i kantoři, kteří vyučují na základních uměleckých školách. Nevidomí učitelé hudby si budou moci prostřednictvím knihovny tyto noty vypůjčit.

Malé slavnosti předání not se zúčastnili: ředitel Úseku programu Českého rozhlasu PhDr. Josef Havel, ředitelé výše uvedených škol Mgr. Jan Hájek a Mgr. Miroslav Dvořák, Bohdan Roule, ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, jehož péčí byly noty vytištěny. Pozvání přijal i prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR pan Milan Pešák. Životní zážitek znamenala pro žáky a studenty Speciální školy pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka přítomnost Jiřího Suchého.

V úvodu setkání zahrál student Konzervatoře Jana Deyla Vítězslav Jirásek 1. větu z Haydnova Koncertu D dur pro flétnu a orchestr; na klavír jej doprovodila Radomíra Šlégrová. O cíli setkání a rozvíjející se tradici hovořila Mgr. Eva Ješutová. Vyzvedla úlohu vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu, které pracuje v rámci Fondu hudebnin v APF a stálo u zrodu této akce - pomoci talentovaným handicapovaným dětem konkrétní formou - vydáním not ve slepeckém písmu. Vyjádřila naději, že tyto skladby nebudou poslední. PhDr. Havel ocenil nejen nápad, ale i to, že i tímto dochází k naplňování poslání rozhlasu veřejné služby. Radost a vděčnost nad neočekávaným dárkem projevili ředitelé obou speciálních škol.

Po převzetí not nastoupil malý sbor žáků Speciální školy pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka, kteří za doprovodu paní Hany Tenglerové zazpívali dvě lidové písně. A protože pan Jiří Suchý nerad zahálí, zazpíval s Martinem Davidem písničku Sluníčko, sluníčko ... Za své vystoupení dostal každý z žáků - i Jiří Suchý - Hajaju. Slzy v očích měli všichni, když viděli radost dětí, kteří si tuto pohádkovou postavu prohlížely po hmatu.

Děti si svou návštěvu v Českém rozhlase opravdu "užily", ani se jim nechtělo na internát. Sesedly se hloučky a zpívaly pro nás i pro sebe vánoční koledy. Možná, že se ještě najde příležitost, při které by na některé rozhlasové akci mohly vystoupit.