Mgr. Renáta Spisarová-Kotík

hudební dramaturg

Je zaměstnankyní Tvůrčí skupiny Hudba. Je zodpovědná za dramaturgii spojenou se záznamem koncertů z festivalů, abonentních řad a operních představení, ale rovněž studiovou prvovýrobu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Je garantkou programové řady Futurissimo a Soudobá hudba (ČRo Vltava). Připravuje pořady v oblasti klasické a soudobé koncertní hudby pro stanici Vltava. Podílí se rovněž na přípravě publicistických pořadů, mj. vltavské programové řady Vizitka nebo Osudy.

Pro rozhlas pracuje od roku 1996 v ČRo Ostrava (moderování, zpravodajství). V roce 1998 se stala součástí tamní redakce kulturní publicistiky. Od roku 2002 se její práce soustředila na celostátní vysílání, zejména pro stanici Vltava. V roce 2013 získala cenu Prix Bohemia Radio za pořad Káťa Kabanová z divadelního klubu.

 „Jsem zodpovědná za rozhlasový výstup o všem, co se v oblasti tzv. vážné hudby v obou krajích děje a to směrem k celostátnímu vysílání, pro které autorsky nebo redakčně připravuji pořady Futurissimo, Soudobá hudba, Koncert klasika, Polední koncerty, Operní večer, Akademie, Partitury nebo mimořádné přímé přenosy koncertů (také z Lysé hory, ostravské věznice, romské osady apod.). Svou prací se snažím naplnit veřejnoprávní službu Českého rozhlasu směrem k posluchačům, tvůrcům a interpretům klasické a soudobé koncertní hudby a rozvíjet rozhlasovou spolupráci s aktuálním hudebním životem, který je spojený s prestižními hudebními festivaly Olomouckého a Moravskoslezského kraje, Moravskou filharmonií Olomouc a Janáčkovou filharmonií Ostrava, Národním divadlem moravskoslezským a profesionálním hudebním školstvím obou krajů - výstupy takové spolupráce pak prezentovat v rámci celostátního vysílání. Díky cestování mám příležitost natáčet s osobnostmi i mimo Českou republiku (Thomas M. Messer, Philip Glass, Karel Husa, Rudolf Komorous, Hanna Arie - Gaifman,Veronique Firkušný, Antonín Tučapský, Jiří Planner, Milena Jelinek, Zuzana Justman a řada dalších).

Vyjadřuji velký dík všem kolegům, jejichž hlas posluchač ve vysílání neslyší, ale bez kterých by toto médium nemohlo existovat, za dlouholetou spolupráci konkrétně hudebnímu režisérovi Františku Mixovi a mistrům zvuku Lubomíru Výrkovi a Aleši Huberovi. Rozhlasové vysílání je pro mě prioritou číslo jedna a nic se mu jako médiu nevyrovná. To podepisuji i jako stálá posluchačka Českého rozhlasu.

Všechny články

Stránky