Rozhlasové nakladatelství opět u nevidomých dětí

27. listopadu 2013 v odpoledních hodinách se již podesáté uskutečnilo tradiční setkání zástupců Hudebního nakladatelství Českého rozhlasu se žáky a pedagogy pražské Speciální školy pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka.

Při této příležitosti byly dětem předány, za přispění Knihovny a tiskárny pro nevidomé, další noty v Braillově písmu, tentokrát lidové písně v úpravě Milan Dvořáka s názvem „Před písničkou smekni II“. Jednalo se již o 18. titul, který Hudební nakladatelství ve slepeckém písmu od roku 2004 připravilo.

Stalo se také tradicí, že kromě dárků pro všechny žáky školy připravuje nakladatelství každý rok i koncert, který určitým způsobem koresponduje s právě vydanými notami. V minulosti tak zde účinkovali např. Václav Neckář, Eva Pilarová, Jitka Molavcová, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Antonín Gondolán nebo skupiny Spirituál kvintet či Hradišťan.

Tentokrát za doprovodu autora úprav Milana Dvořáka na slavnostním koncertu vystoupil scénárista, textař a herec, člen Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Kromě lidových písní si posluchači vyslechli v jeho podání i několik pohádek.