Sinfonia ex Dis - Jan Adam Gallina (editor Zdeněk Šesták)

Čtyřvětá kompozice pro dva anglické rohy, dva lesní rohy a smyčce. byla zpracována podle orchestrálních hlasů uložených v Českém muzeu hudby. Jde o tzv. pachtovský fond náležející pražské rodině Pachtů z Rájova. O realizaci tohoto díla se zasloužil hudební skladatel a badatel v jedné osobě PhDr. Zdeněk Šesták. Právě jemu doslova učarovaly zámecké archivy Citolibského zámku. Skladba Sinfonia ex Dis Jana Adama Galliny byla zařazena do programu hudebního festivalu Pražské jaro 2004.

Jan Adam Gallina se narodil 13. prosince 1724 v Citolibech jako syn kantora a varhaníka Martina Antonína Galliny a jeho ženy Marie Františky. Rodina Gallinů se bohatě vepsala do hudební historie kraje; její příslušníci působili jako kantoři a varhaníci, ale i jako duchovní, lékaři a zejména jako vrchnostenští úředníci. Jan Adam Gallina, žák Václava Jana Kopřivy, působil na citolibském zámku jako hudebník a kuchyňský písař v době, kdy tu byl kapelníkem Jan Josef Janoušek (1717 - 1750) pocházející z Mnichovic. Po smrti tohoto umělce převzal řízení zámecké kapely ve funkci ředitele hudby právě Jan Adam Gallina. Za jeho působení dosáhl citolibský zámecký orchestr zřejmě svého vrcholu. V té době byl majitel panství hrabě Arnošt Karel Pachta nejenom velký milovník hudby, ale i velmi náročný kritik v hudební sféře i k ostatním. Nepřipustil do zámeckých služeb nikoho, kdo nebyl náležitě hudebně vzdělán. To se týkalo nejen duchovních, zámeckých kaplanů, úředníků, písařů, ale i lidí, kteří měli zdánlivě svou profesí k hudbě daleko (podkoní, vodárník, sládek, atd.), nemluvě o zámeckých sloužících a lokajích, kteří do jednoho museli být hudebníky tvořícími základ orchestru. Jan Adam Gallina byl dvakrát ženat; první žena Ludmila, rozená Knalová, zemřela v 38 letech (28. 9. 1765). Jeho druhá žena Elizabeth - pocházela z Prešpurku z tehdejších Uher - byla komornou čtvrté ženy A. K. Pachty, Marie Anny Esterházyové, zemřelé v roce 1783 v Citolibech. Gallina měl tři bratry, kteří byli rovněž hudebníky. Jeden z nich - Josef Antonín (1726 - 1765) - byl písařem na citolibském zámku. Jan Adam Gallina zemřel v Citolibech 5. ledna 1773 v době, kdy byla v českých zemích následkem hrozivé neúrody velká epidemie skvrnitého tyfu.

obsazení2cor ingl, 2cor di caccia in Dis, vnoI, vnoII, vla, bassomateriálpartituranakl. č.R 045cena195,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Dadák

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz