Slavnostní setkání - Hradišťan v Braillově písmu

3. leden 2006

Tři roky trvá neformální spolupráce mezi pražskou Speciální školou pro zrakově postižené Jaroslava Ježka a Hudebním nakladatelstvím a vydavatelstvím Českého rozhlasu.

Když jsme spolu s Evou Ješutouvou, vedoucí rozhlasového odboru archivních a programových fondů, na začátku prosince 2003 navštívili tuto školu s drobnými dárky poprvé, netušili jsme, jak nás toto setkání "zasáhne" a do jakých rozměrů se tato neformální spolupráce rozvine. V následujícím roce jsme pro školu, tentokrát na půdě Českého rozhlasu, uspořádali mikulášskou nadílku. Hostem byl zpěvák Jiří Suchý, se kterým si děti zazpívaly. Navíc naše pozvání přijali studenti z Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla.

A v čem hlavně tato spolupráce spočívá? Písničky, které Hudební nakladatelství Českého rozhlasu vydává v edici Radio-album (letos to byly Písničky Petra Hapky a Michala Horáčka a písně Hradišťanu Jiřího Pavlici) jsou - za přispění Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana - tištěny v Braillově písmu. Kromě not se snažíme pro děti zajistit nejrůznější dárky v podobě hraček, kompaktů, magnetofonových kazet a dalších překvapení. Ty pak ke konci roku předáváme na slavnostním setkání, kterého se letos kromě již dvou zmíněných škol zúčastnilo i několik dětí ze Speciální základní a mateřské školy pro zrakově postižené v Brně.

Letošní setkání se uskutečnilo 6. prosince. Děti a zástupci zmíněných institucí dostaly i jeden neobvyklý dárek: Koncert souboru Hradišťan. A soudě z reakcí, byl to dárek nejkrásnější. Jiří Pavlica měl při výběru písní opět šťastnou ruku. Vybral vlastní písně, vydané v Radio-albu, které se mohou děti naučit z not převedených do Braillova písma. Zazněly ale i písně vánoční. A ještě jedna drobnost na závěr. Soubor Hradišťan vystoupil bez nároku na honorář. Odměnou a nejenom Hradišťanu, ale i nám všem byly rozzářené tváře dětí. Tito posluchači hudbu vnímají skutečně srdcem.

Spustit audio