• Informace
  • Smyčcový kvartet C dur - Jan Pavel Veselý (ed. Monika Jägerová)

Smyčcový kvartet C dur - Jan Pavel Veselý (ed. Monika Jägerová)

Smyčcový kvartet C dur - Jan Pavel Veselý

Houslista a skladatel Jan Pavel Veselý (1762-1810), něm. Johann Wessely, se narodil 27. června 1762 v Hluboké nad Vltavou (tehdejší Frauenberg). Jeho jméno je dnes zcela zapomenuté, jak se však dozvídáme z několika dobových pramenů, ve své době patřil ke známým a zdatným houslistům. Lze ho řadit k širokému zástupu komponujících hudebníků, jejichž hudba sloužila především vlastním koncertním potřebám.

Jan Pavel Veselý napsal podle svého katalogu 5 opusových čísel kvartetů (op. 2, 4, 8, 9 a 10). Všechny vyšly ve Vídni, a to ve vydavatelství Artaria (op. 2, 1788), Hoffmeister (op. 4, 1790), Offenbach (op. 8, 1792) a Ebend (op. 9 a 10, 1798). Předlohou pro vydání Smyčcového kvartetu C dur Jana Pavla Veselého byl dobový tisk partů Hoffmeister, Vienne z roku 1790. Jedná se o sbírku tří Veselého kvartetů B dur, G dur a C dur, kvartet C dur nese označení Quartetto III. Opusové číslo není na hudebnině uvedeno, jako opus 4 označil tyto kvartety Jan Pavel Veselý ve svém soupisu skladeb.

Tisk je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně a pochází z archivu dr. Antonína Němce ze sbírek na zámcích Kačina a Český Krumlov.

Další skladby Jana Pavla Veselého vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Smyčcový kvartet G dur