• Informace
  • Sonáta pro pozoun a klavír - Miroslav Kubička

Sonáta pro pozoun a klavír - Miroslav Kubička

Miroslav Kubička - Sonáta pro pozoun a klavír

„Sonátu pro pozoun a klavír jsem psal v letech 2004 - 2006 s představou nástroje, který je schopen přiblížit se výrazovým možnostem lidského hlasu. Tato představa ovlivnila i zvláštní tvar cele sonáty a stylizaci obou nástrojových partů.“

Miroslav Kubička (nar. 1951) je autorem řady orchestrálních, písňových, sborových a komorních kompozic. Z komorní tvorby zaslouží pozornost především jednovětý smyčcový kvintet Rozhovory (1982), z novějšich děl je třeba připomenout Kvartet in C pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2000 - 2001).

Další skladby Miroslava Kubičky vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr
Sinfonietta

obsazenítbn, pftemateriálpartitura, partnakl.č.R 207cena195,- Kč