• Informace
  • Sonáty pro housle/flétnu a basso continuo, op. 2 - Václav Vodička (ed. Michaela Ambrosi)

Sonáty pro housle/flétnu a basso continuo, op. 2 - Václav Vodička (ed. Michaela Ambrosi)

Sonáty pro housle/flétnu a basso continuo op. 2 - Václav Vodička

Václav Vodička (cca 1712–1774) byl jedním z hudebníků-skladatelů patřících k tzv. české hudební emigraci 18. století. Působil v Mnichově a Paříži, je autorem symfonií, houslových nebo flétnových koncertů a sonát.

Předlohami pro vydání osmi Sonát pro housle nebo flétnu a basso continuo, op. 2 byly dva dochované prameny. Primárním pramenem této edice se stal nedatovaný pařížský tisk, vydaný u Madame Boivin a Sieur Le Clerc, který je dnes uložen v hudebním oddělení Bayrische Staas-bibliothek v Mnichově. Po roce 1742 Vodička získal královské privilegium k vydání svazku těchto sonát s názvem „Huit sonates pour le violon et la basse dont il y en a quatre pour la flute traversiere...oeuvre second“, který věnoval vládnoucí říšské císařovně Marii Amálii Rakouské.

Jako druhý srovnávací pramen byl použit opis „Sonata a Violino, e Basso Del Sigr: Vincislao Vodischa“ pocházející ze sbírky uložené v Jean Gray Hargrove Music Library, University of California, Berkeley. Dle databáze RISM byla předchozím majitelem této sbírky rodina Stecchini pocházející z italského města Bassano del Grappa. Duckles se také domnívá, že sbírku Vodičkových sonát mohl později vlastnit také amatérský hudebník a Tartiniho obdivovatel Antonio Bonaventura Sberti. Jako opisovač je uveden blíže nespecifikovaný A. Brown.

Edičně svazek připravila hráčka na barokní příčnou flétnu Michaela Ambrosi, basso continuo vypracoval španělský cembalista a zakládající člen barokního souboru L´Estro Armonico Arturo Pérez Fur. Záměrem edice bylo přenést co nejpřesněji primární zápis s ohledem na současná pravidla notopisu tak, aby byl srozumitelnější pro současného hudebníka. Edice nabízí dvě možnosti doprovodu: verzi s číslovaným basem a verzi s realizací pro pravou ruku. Hráčům na klávesový nástroj, kteří jsou znalí pravidel číslovaného basu, doporučujeme využít původní verzi a rozvíjet v ní své vlastní myšlenky a zvukové představy. Pro hráče neznalé dovednosti čtení číslovaného basu nabízíme realizaci doprovodu založenou na zásadách historicky poučené interpretace.

Vodičkův opus 2 vychází jako 24. svazek historické řady TAM a obsahuje tyto sonáty:
Sonáta č. 1 C dur pro housle a basso continuo
Sonáta č. 2 G dur pro housle a basso continuo
Sonáta č. 3 A dur pro housle a basso continuo
Sonáta č. 4 D dur pro housle a basso continuo
Sonáta č. 5 F dur pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 6 G dur pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 7 e moll pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 8 D dur pro flétnu a basso continuo

Další skladby Václava Vodičky vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Sonáty pro flétnu a basso continuo, op. 3 (ed. Michaela Ambrosi)