Sound-Telescope pro hoboj sólo - Martin Hybler

14. květen 2019

Martin Hybler se vedle klasické soudobé tvorby věnuje scénické hudbě a úpravám skladeb starých mistrů i hudbě populární a jazzu.

Interpretačně se profiluje jako pohotový klavírní doprovazeč a improvizátor. Působí též jako dirigent crossoverových projektů propojujících svět klasického symfonického orchestru s populární a jazzovou hudbou.

V díle Martin Hyblera zaujímají skladby pro dechové nástroje přední místo. Za všechny jmenujme alespoň virtuózní skladbu pro sólový fagot Curatio Hypochondrii, fagotový koncert Outsider Bohém, nebo Koncert pro hoboj a orchestr – Ó lásko, lásko, ty nejsi stálá.

Skladba Sound-Telescope (Zvukový dalekohled, nebo chcete-li Zvukohled) pro sólový hoboj je kompozicí, která vedle klasické standardní hry hledá nové zvukové možnosti hoboje (grafická partitura v závěru skladby), a počítá i se zapojením scénické akce. Hoboj zde představuje jakýsi zvukohled, kterým hráč prozkoumává svět kolem sebe, imaginativně překračuje svým zvukem stěny koncertního sálu a poznává zvuky v časoprostoru krajiny i nekonečna vesmíru.

Další skladby Martina Hyblera vydané hudebním Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna
La musica della luna - klavírní výtah
Nepovídej
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - klavírní výtah
Starokrásné koledy vánoční
Tři melodramy
Na pohodu
Valdštejnská taneční suita
Z deníku plavby Sargasovým mořem

Spustit audio