Srdce zahrad - Kryštof Marek

3. březen 2015

„Prvotní impuls napsat Srdce zahrad vznikl hned po premiéře houslového koncertu, který jsem napsal a v podání houslové virtuózky Gabriely Demeterové provedl v dubnu 2012 na pražském Žofíně.

Přišla za mnou má kamarádka a skvělá interpretka Jitka Tomšíčková, která tehdy hrála v orchestru 1. hoboj a požádala mne, zda bych pro ni nenapsal koncert – a to speciálně pro její oblíbený nástroj anglický roh. Slovo dalo slovo a koncert jsem dokončil v září 2013 a již v únoru následujícího roku se uskutečnila premiéra v pražském Rudolfinu.

Důvod, proč se v pojmenování objevuje slovo zahrada, je prostý – koncert je součástí pentalogie koncertů, v jejichž názvu se toto slovo skrývá. Již zmiňovaný houslový koncert „Klíč k zahradám“, nebo klavírní koncert „Brána do zahrad“ /2014/ a také plánovaná další díla tohoto cyklu koncertů se budou ve svých názvech k zahradám vztahovat. Srdce zahrad – to je místo, kde se všechny cesty, které zahradu protkávají, nakonec setkají v samotném jejím středu. O toto místo je také třeba dbát a také bojovat o jeho trvání – třeba i tím, že o něm napíšete koncert…“ K. Marek

Další skladby Kryštofa Marka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Ouvertura na motivy Jakuba Jana

Party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio