Tibia fugitiva - Jan Novák

27. listopad 2008

Jan Novák (1921 - 1984) napsal v roce 1979 několik preludií a fug pro flétnu pod dojmem koncertního provedení sólových skladeb Johanna Sebastiana a Carla Philippa Emmanuela Bacha. Prvním Novákovým plánem byla "Die Wohltemperierte Flöte".

Preludia a fugy napsal ale pouze čtyři, pátá zůstala v náčrtu. Dvě z nich, A dur a c moll, byly vydány italským nakladatelstvím Zanibon pod názvem Due Preludi e Fughe, a dlouho byly považovány za jediné. Teprve v létě roku 2007 se dceři Jana Nováka a flétnistce Claře Novákové dostaly čirou náhodou do rukou kopie rukopisu s označením TIBIA FUGITIVA, kde jsou uvedeny všechny čtyři preludia a fugy, v pořadí RE, FA, LA, DO (D dur, f moll, A dur, c moll).

Toto vydání "ztracených" dvou preludií a fug vyplňuje tedy chybějící článek ve flétnové tvorbě Jana Nováka. Latinské názvy, pro Nováka obvyklé, byly respektovány, jakož i možný střih ve druhé fuze, vycházející ze dvou různých pramenů. Tibia fugitiva je velkým obohacením flétnového sólového repertoáru, formálně čerpající z tvorby barokních mistrů, ale zároveň žijící díky inspiraci a umění jednoho z nejzajímavějších českých skladatelů 20. století.

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

obsazeníflmateriálpartnakl.č.R 142cena105,- Kč

Spustit audio